Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2017 chính thức ra mắt

Là đối thủ cạnh tranh của Audi A4 Convertible và BMW 4-Series Convertible, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet mới được phát triển dựa trên C-Class Coupe
Là đối thủ cạnh tranh của Audi A4 Convertible và BMW 4-Series Convertible, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet mới được  phát triển dựa trên C-Class Coupe Là đối thủ cạnh tranh của Audi A4 Convertible và BMW 4-Series Convertible, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet mới được  phát triển dựa trên C-Class Coupe